Thông báo về việc thanh toán trực tuyến qua tài khoản ngân hàng

Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024

Thông báo về việc thanh toán trực tuyến qua tài khoản ngân hàng

Căn cứ theo quyết định trên hệ thống đại lý Lô Đề Gốc thông báo tới toàn thể quý khách hàng  khi nạp rút tiền trên 10.000.000vnđ (10 triệu) vẫn được đảm bảo tính liền mạch và an toàn.

Chúng tôi đảm bảo quy trình rút tiền trên 10 triệu là an toàn và theo quy định. Hệ thống có đội ngũ sinh trắc thực hiện các giao dịch rút tiền của khách hàng liền mạch.

Nguồn tiền của chúng tôi được bảo mật và khi thanh toán chuyển tới thành viên là tuyệt đối an toàn. Mọi giao dịch trên hệ thống được thực hiện rất nhanh trong thời gian tối đa 1 phút. Trong quá trình nạp rút tiền có bất kỳ vấn đề phát sih hãy liên hệ ngay với nhân viên để được hỗ trợ nhanh nhất.